5GOA Ozon Jeneratör Hücresi
1750.00₺

Fonksiyonel Çalışma Özelliği ile Evinizde ve Ofisinizde Rahat Kullanım
5GOA Ozon Jeneratör Hücresi; Seramik tüpler düşük çalışma voltajı ve yüksek dielektrik değişmezi ile çalışır ve kolay kolay arızalanmaz. Dielektrik materyali, yüksek sıcaklıkta sinterlenmiş yüksek saflıkta alüminyum oksitten imal edilmiştir.  Titanyum Alaşımlı iç elektrotlar ve güçlü aygıt yazılımı daha iyi bir performans sunar. Ozon hücresinin başlıkları ve ozon çıkışları politetrafloretilen’den imal edilmiştir. Paslanmaya dirençli silikon conta kullanılmıştır.  Aluminyum alaşımlı iç ve dış radyatör, ısıyı dağıtmada çok etkilidir. Böylece Ozon tüpü sürekli çalışabilir.
 
Otomatik Döngüsel Çalışma ve Durma Modlu Dijital Zamanlayıcı Ünitesi
Çift Hava Soğutmalı Seramik Korona Deşarj Ünitesi ve Kapalı Elektronik Yüksek Voltaj Modülünden oluşur. Ozon çıkış ayarı yapılabilir. De monte bir üründür, Ozon üretiminin sağlanması için Hava Pompası veya Oksijen Girişi ile beslenmesi gerekmektedir. Eğer cihaz uzun süre çalıştırılırsa, ozon üretimindeki düşüş %5’den az olur. Normal şartlartda 20000 saatten fazla çalışma ömrü vardır.
 
Kullanım Alanları
Hava sterilizasyonunda,Ozonlu yağ üretiminde,seralarda haşere ve böceklerin uzaklaşmasında (Pestisit kullanımını önemli derecede azaltır),su sterilizasyonunda ve zararlı maddelerin giderilmesinde,lağım sularının temizlenmesinde kullanılabilir.
 
Ozon Gazının Avantajları
Ozon cihazı küf oluşumunu önler, havada uçuşan partikül ve bakterileri yok eder. Aynı zamanda iyonizer tarafından arındırılan havayı, ozon gazı ile daha fresh ve Oksijen bakımından daha zengin hale getirir.  İyonizer özelliği sayesinde kronik yorgunlukları engeller. 

.

5GORA Ozon Jeneratör Hücresi
2000.00₺

5GORA Ozon Jeneratör Hücresi; Seramik tüpler düşük çalışma voltajı ve yüksek dielektrik değişmezi ile çalışır ve kolay kolay arızalanmaz. Dielektrik materyali, yüksek sıcaklıkta sinterlenmiş yüksek saflıkta alüminyum oksitten imal edilmiştir. Titanyum Alaşımlı iç elektrotlar ve güçlü aygıt yazılımı daha iyi bir performans sunar. Ozon hücresinin başlıkları ve ozon çıkışları politetrafloretilen’den imal edilmiştir. Paslanmaya dirençli silikon conta kullanılmıştır.  Aluminyum alaşımlı iç ve dış radyatör, ısıyı dağıtmada çok etkilidir. Böylece Ozon tüpü sürekli çalışabilir.
Otomatik Döngüsel Çalışma ve Durma Modlu Dijital Zamanlayıcı Ünitesi
Çift Hava Soğutmalı Seramik Korona Deşarj Ünitesi ve Kapalı Elektronik Yüksek Voltaj Modülünden oluşur. Ozon çıkış ayarı yapılabilir. De monte bir üründür, Ozon üretiminin sağlanması için Hava Pompası veya Oksijen Girişi ile beslenmesi gerekmektedir. Eğer cihaz uzun süre çalıştırılırsa, ozon üretimindeki düşüş %5’den az olur. Normal şartlartda 20000 saatten fazla çalışma ömrü vardır.
Kullanım Alanları
Bu ozon jeneratör hücresi hava sterilzasyonunda, ozonlu yağ üretiminde, seralarda haşere ve böceklerin uzaklaşmasında, su sterilzasyonunda ve sudaki zararlı maddelerin giderilmesinde, lağım sularının temizlenmesinde kullanılabilir.
Ozon Gazının Avantajları
Su sebillerinin sterilizasyonunda, yüz yıkamasında, diş fırçalamasında, akvaryumlarda ; virüsleri öldürür, toksinleri ortadan kaldırır, oksijen konsantrasyonunu artırır ve sudan kaynaklanan hastalıkları önler.

.

10GWOA Ozon Jeneratörü Hücresi
1875.00₺

Fonksiyonel Çal??ma Özelli?i ile Evinizde ve Ofisinizde Rahat Kullan?m
Seramik tüpler dü?ük çal??ma voltaj? ve  yüksek elektrik de?i?mezi ile çal???r kolay kolay ar?zalanmaz.Dielektrik materyali,yüksek s?cakl?kta sinterlenmi? yüksek safl?kta alüminyum oksitten imal edilmi?tir.
Titanyum Ala??ml? iç elektrotlar ve güçlü ayg?t yaz?l?m? daha iyi performans sunar.Ozon hücresinin ba?l?klar? ve ozon ç?k??lar? politetrafloretilen'den imal edilmi?tir.Paslanmaya dirençli slikon conta kullan?lm??t?r.
Otomatik Döngüsel Çal??ma ve Durma Modlu Dijital Zamanlay?c? Ünitesi
Alüminyum ala??ml? ve iç d?? radyatör,?s?y? da??tmada çok etkilidir ve böylece ozon tüpü sürekli çal??abilir.E?er cihaz uzun süre çal??t?r?l?rsa , ozon üretimindeki dü?ü? %5'den az olur.Normal ?artlarda 20000 saatten fazla çal??ma ömrü vard?r.
Kullan?m Alanlar?
Hava Sterilizasyonunda,Ozonlu ya? üretiminde,seralarda ha?ere ve böceklerin uzakla?mas?nda (Pestisit kullan?m?n? önemli derecede azalt?r),su sterilizasyonunda ve sudaki zararl? maddelerin giderilmesinde, la??m sular?n?n temizlennmesinde kullan?labilir.
Ozon Gaz?n?n Avantajlar?
Rutubet,küf,bakteri ve virüsleri yok ederek ortamdaki oksijen seviyesini yükseltir.Kokular? uzakla?t?rarak temiz ve fresh bir ortam olu?turman?za yard?mc? olur.Hastal?klar?n bula?ma riskini önler.

.