10GWOA Ozon Jeneratörü Hücresi

1875.00₺

Seralarda ha?ere ve böceklerin uzakla?mas?nda, suyun temizlenmesi ve sudaki zararl? maddelerin giderilmesinde la??m sular?n?n temizlenmesinde kullan?labilir..


Paylaş:

Fonksiyonel Çal??ma Özelli?i ile Evinizde ve Ofisinizde Rahat Kullan?m
Seramik tüpler dü?ük çal??ma voltaj? ve  yüksek elektrik de?i?mezi ile çal???r kolay kolay ar?zalanmaz.Dielektrik materyali,yüksek s?cakl?kta sinterlenmi? yüksek safl?kta alüminyum oksitten imal edilmi?tir.
Titanyum Ala??ml? iç elektrotlar ve güçlü ayg?t yaz?l?m? daha iyi performans sunar.Ozon hücresinin ba?l?klar? ve ozon ç?k??lar? politetrafloretilen'den imal edilmi?tir.Paslanmaya dirençli slikon conta kullan?lm??t?r.
Otomatik Döngüsel Çal??ma ve Durma Modlu Dijital Zamanlay?c? Ünitesi
Alüminyum ala??ml? ve iç d?? radyatör,?s?y? da??tmada çok etkilidir ve böylece ozon tüpü sürekli çal??abilir.E?er cihaz uzun süre çal??t?r?l?rsa , ozon üretimindeki dü?ü? %5'den az olur.Normal ?artlarda 20000 saatten fazla çal??ma ömrü vard?r.
Kullan?m Alanlar?
Hava Sterilizasyonunda,Ozonlu ya? üretiminde,seralarda ha?ere ve böceklerin uzakla?mas?nda (Pestisit kullan?m?n? önemli derecede azalt?r),su sterilizasyonunda ve sudaki zararl? maddelerin giderilmesinde, la??m sular?n?n temizlennmesinde kullan?labilir.
Ozon Gaz?n?n Avantajlar?
Rutubet,küf,bakteri ve virüsleri yok ederek ortamdaki oksijen seviyesini yükseltir.Kokular? uzakla?t?rarak temiz ve fresh bir ortam olu?turman?za yard?mc? olur.Hastal?klar?n bula?ma riskini önler.

Ozon Ç?k?? Ayar?%20-0
Güç Tüketimi170W
Model10GWOA
So?utmaHava ve su so?utma
VoltajAC 220V 50/60 Hz
Yorum alanı şu an için kapalı en kısa sürede aktif olacaktır.
Yorum Yaz

Benzer Ürünler